Lexikon szócikk

Péterfy Sándor
Nemescsó 1841. augusztus 3. - Pándorfalu 1913. augusztus 10.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Olvasókönyv felnőttek oktatására, ismétlő- és népiskolák, népkönyvtárak számára. 3. kiad. Bp., l888.
*Kisdedóvó - intézetek kézikönyvei. 1-3. kötet. Bp., 1893.
*Az 1848-as törvényekről és tanügyi eseményekről. Bp., 1898.
*Francke Ágost Hermann. Bp., 1903.
Elemi iskoláit a szülőfalujában, az algimnáziumot a kőszegi evangélikus gimnáziumban végezte 1852-től. 1856-ban családi körülményei miatt a tanítói pályára lépett. Vas és Sopron megyei községekben volt segédtanító, 1858-ban Győrött családoknál nevelő. 1859-től a soproni tanítóképzőben tanítói oklevelet szerzett. A következő évben Nagykanizsán megszervezte az evangélikus iskolát, de 1862-ben már ismét Győrben tanított, 1865-től pedig a pesti evangélikus elemi iskola tanítója, később igazgatója lett. 1877 és 1895 között a budapesti állami polgári iskolai tanítóképzőben a pedagógia tanára, az Országos Rajztanárképző Akadémián ugyancsak pedagógiát oktatott, s egyúttal tanára volt a győri tanítóképzőnek is. 1896-ban történt nyugdíjazása után előbb Győrbe, majd Pozsonyba, végül Pándorfalura költözött, mert itt élt nevelt és adoptált fia, Péterfy Sándor vasúti tiszt. Itt élt 14 év múlva bekövetkezett haláláig. Budapesten a Kerepesi úti temetőben nyugszik a főváros által fölajánlott díszsírhelyen. Fáradhatatlan munkása volt a magyar népoktatásügynek, a tanítóság egyesületi szervezésében és irányításában korának egyik vezéralakja. 1870-ben részt vett az egyetemes tanítógyűlés szervezésében, 1875-ben kezdeményezésére alakult meg az Eötvös-alap, hogy a tanítóknak és családtagjaiknak segítséget nyújtson. Ennek az érdekvédelmi, jóléti és szociális szervezetnek 1900-ig elnöke is volt. 1899-ben hozta létre a magyar tanítók két főiskolai internátusát Budapesten és Kolozsváron. 1872-től az Országos Közoktatási Tanács tagja, 1878-1880 között a Paedagógiai Társaság alelnöke, a Tankönyvbíráló Bizottság tagja, a Tanítóképzőintézeti Tanárok Országos Egyesületének elnöke (1889-1899). 1872-1873-ban szerkesztette a „Népnevelők Lapjá”-t. Cikkei, tanulmányai jelentek meg a „Népnevelők Lapjá”-ban, a „Nemzeti Nőnevelés”-ben, a „Magyar Tanítóképző”-ben. Több tankönyvet írt a népiskolák számára. Érdemeiért a kormány 1896-ban királyi tanácsossá nevezte ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 400. p.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. p. 263-264.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. p. 290-291.
  • Miklósné Jancsó Hanna: Péterfy Sándor: 1841-1913.
    Szellemi kincsek őrzői: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 3. Szerk. Gönczöl Lászlóné, Kallós Károlyné Győr, 2012. p. 178-187.
A szócikk szerzője:Tuba László