Lexikon szócikk

Pintér Gyula
Iván 1888. július 9. - Győr 1963. október 1.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A magyaróvári plébániatemplom múltja, értékei és ereklyéi. Mosonmagyaróvár, 1940.
Főgimnáziumi tanulmányait Sopronban és Győrben végezte, 1908-ban tett érettségi vizsgát. Teológiai tanulmányait a bécsi tudományegyetemen végezte, itt szentelték áldozópappá 1912-ben. Első szentmiséjét szülőfalujában mutatta be. Papi pályáját Tata város segédlelkészeként kezdte, 1916-1923 között Magyaróváron segédlelkész, 1923-tól plébános, 1929-től tiszteletbeli esperes. Város-plébánosként a magyaróvári iskolák gondnoksági elnöke, a piarista főgimnázium püspöki biztosa. Választott tagja volt Magyaróvár rendezett tanácsú város képviselő-testületének.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 240. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 06. 15. 2. p.
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 10. 966. p.
A szócikk szerzője:Thullner István