Lexikon szócikk

Pintér László
Sopron 1884. szeptember 7. - Szeged 1958. március 1.
Foglakozása(i):
Pintér Lipót királyi járásbíró és Fiala Gizella szülők gyermeke. Középiskoláit a soproni és a győri bencés gimnáziumokban járta ki. A győri hittudományi főiskolát és az Erzsébet Tudományegyetem jogi karát végezte. 1907-ben szentelték pappá, Győrben konviktusi káplán, 1911-től káptalani karkáplán és hitoktató, 1912-ben székesegyházi hitszónok. 1913-tól 1939-ig plébános Rajkán, esperes (1925), a máltai lovagrend tiszteletbeli káplánja, tartalékos tábori lelkész. Nevéhez fűződik a rajkai templom műemléki rekonstrukciójának megvalósítása. 1920 után megszervezte a Moson megyei kisgazdapártot. 1922-1939 között különféle háztisztségeket betöltve két cikluson keresztül volt egységpárti programmal képviselője a zurányi választókerületeknek. Képviselőként főleg a szociális és a nemzetiségi kérdések szakértőjének számított. 1930-tól a soproni társas káptalan kanonokja, 1939 végétől a Magyarországra visszatért Nagyvárad kanonokja. Horthy Miklós kormányzó 1940-ben a Felsőház örökös tagjává nevezte ki, ekkor Budapestre költözött. Tagja volt az Interparlamentáris Unió magyar csoportjának. Szerkesztője volt a „Der Heideboden” című megyei német nemzetiségi lapnak, alapító kiadója és felelős szerk. a „Kath. Kirchenblatt”, és állandó belső munkatársa a „Neues Politisches Volksblatt” c. lapoknak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 288-289.
  • Országgyűlési almanach az 1935-40. évi országgyűlésről. Szerk. Haeffler István Bp., 1935 p. 344-345.
  • Magyar katolikus lexikon Bp., 1993- 10. 968. p.
A szócikk szerzője:Thullner István