Lexikon szócikk

Pjetsch József
Kromau 1838. február 12. - Magyaróvár 1917. december 19.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a morvaországi Kromauban és Znaimban végezte. 1855-ben a brünni pénzügyi igazgatóságon tette le a tisztviselői vizsgát. 1864-ben áthelyezték a magyaróvári adóhivatalhoz. 1865-ben került a Magyaróvári Gazdasági Tanintézethez, mint irodatiszt és ügykezelő. 1872-1874 között a tanintézet hallgatója volt. 1869-től, amikor az intézet a magyar minisztérium fennhatósága alá került, a német anyanyelvű tanárok, hivatalnokok többségével ellentétben Magyaróváron maradt és megtanult magyarul. 1895-től ő látta el az akadémián a titkári teendőket. 1915-ben ünnepelték állami szolgálatba lépésének 60. évfordulóját. Köztiszteletben álló személy volt, aki több mint 50 éven át gondosan vezette az intézmény anyakönyvét.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1915. 12. 25. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1917. 12. 23. 2. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter