Lexikon szócikk

Pogány Imre
Nezsider 1899. október 5. - Stamford 1992. október 10.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja MÁV tisztviselő, anyja Hutterer Teréz volt. 1911-1915 között Marosvásárhelyen a katonai alreáliskolába, 1915-1918 között Kismartonban a katonai főreáliskolába járt. Hainburgban katonai műszaki akadémiát végzett 1918-1921-ben. Németül és franciául tökéletesen tudott. Magyar érzelmű volt ezért szülővárosának elcsatolása ellenére Magyarországon folytatta katonai pályafutását. 1921-ben hadnagy, 1924-ben főhadnagy, 1932-ben százados, 1939-ben őrnagy, 1942 elején alezredes, novemberben vezérkari ezredes lett. 1921-ben a 2. utász zászlóaljat bízták rá, azután mindig magasabb feladatokat kapott, különböző csapattesteknél szolgált. 1928-1931-ben árkász oktatói tanfolyamot végzett. 1931-1934-ben végezte el a magyar királyi hadiakadémiát. 1939-1942 között a hadiakadémián műszaki tanár is volt. Az önálló magyar műszaki csapatok egyik megteremtőjének tartották. A háború alatt a magyar műszaki csapatokat és biztosítást a legfelső szinten koordinálta. 1942-1944 között az ilyen irányú legfelső irányítást végző tábornok helyettese volt. 1945-ben amerikai fogságba esett, de bízva feddhetetlenségében visszajött Magyarországra. Itt börtönbe vetették és 1951-ben a Legfelsőbb Bíróság 5 év szigorított börtönre ítélte. Semmilyen politikai vagy egyéb vádpontot nem tudtak felhozni ellene, így börtönben tartását leginkább „biztonsági okokra” lehet visszavezetni. 1971-ben vándorolt ki az Egyesült Államokba.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szakály Sándor: A magyar katonai felső vezetés: 1938-1945. Budapest, 2001. 278. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre