Lexikon szócikk

Polniczky Lipót
Nagyszombat 1884. április 3. - Káptalanfüred 1948. október 4.
Foglakozása(i):
Polniczky Lajos és Thullner Sarolta szülők gyermeke. Középiskoláit szülővárosában, 1902-ben fejezte be, a jogi akadémiát Pozsonyban, a tudományegyetemet Budapesten végezte el. 1906-ban tett jog-és államtudományi vizsgát, 1907-ben lépett közszolgálatba Nagyszombatban. 1907-ben lett Moson vármegye közigazgatási gyakornoka, 1908-tól árvaszéki jegyző, 1909-től vármegyei aljegyző. 1916-tól a vármegye közélelmezési hivatalának vezetője. Ezt a háborús időkben különösen nehéz feladatot közmegelégedésre látta el. 1919-ben vármegyei főjegyzővé választották, Moson vármegye önállóságának megszűnése után 1923-tól a magyaróvári járás tiszteletbeli főszolgabírója. Nagy része volt Magyaróvár nagyközség rendezett tanácsú várossá válásában. Magyaróvári lokálpatriótaként 1924-ben visszautasította az új vármegyében neki felajánlott főjegyzői hivatalt. Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyében 1936. november 11-én választották meg győri főispánná. Ünnepélyes beiktatása december 11-én volt, bemutatkozó beszédében a "keresztény nemzeti eszme" mellett való kiállását hangsúlyozta. Hivatalát december 12-én vette át, elnökölve Győr város kisgyűlésén. Pályáján a kezdetektől fogva példaképe a pontos, lelkiismeretes és képzett köztisztviselőnek. Működése idejére esett a medvei Nagy-Duna híd építése, amelyet személyes sikerének is érzett. Nagy része volt a hegyeshalmi polgári iskola megszervezésében (1937) és a magyaróvári Karolina Kórház átépítésében. Mindössze néhány éves főispánsága alatt öt kormányt szolgált ki. Működésének elismeréseként megkapta a Magyar Érdemrend középkeresztjét. 1943-ban szigorú polgári elveinek ellehetetlenülése miatt mondott le hivataláról. A zsidótörvények végrehajtatása és a közigazgatásban is megnyilvánuló birodalmi befolyás növekedése ellen tehetetlen volt, nyugdíjazását 1943-ban egészségi okokra hivatkozva kérte. A család már 1938-tól kezdve Káptalanfüreden élt, itt is temették el. Daubner-Dercsényi Annával kötött házasságukból három gyermek (Anna, Lipót és József) született.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Dunántúli Hírlap Győr, 1893-1945. 1936. 11. 13. 4. p.
  • Dunántúli Hírlap Győr, 1893-1945. 1936. 12. 22. 5. p.
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. p. 236-239.
  • Győri nemzeti hírlap Győr, 1936-1945. 1943. 07. 30. 4. p.
  • Győri nemzeti hírlap Győr, 1936-1945. 1943. 08. 01. 1. p.
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 11. 25. p. 1-2.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1936. 12. 09. p. 1-2.
  • Kövécs I.-né P. Anna közlése Kövécs I.-né P. Anna, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Thullner István