Lexikon szócikk

Proszonits István
Haulikfalva 1873. november 30. - Magyaróvár 1925. június 19.

Foglakozása(i):
A középiskola négy évének elvégzése után bírósági végrehajtói vizsgát tett. Néhány évig Magyaróváron dolgozott mint ügyvédi írnok. 1898-ban Nezsiderben járási írnokká nevezték ki, 1900-ban Nyulas község, 1908-ban Pándorfalu választotta jegyzővé. Mindkét helyen állami óvodát és iskolát létesített, községházát és orvosi lakást épített. 1916-ban Magyaróvár nagyközség főjegyzőjévé választotta. 1921. január 22-én tartotta Magyaróvár nagyközség képviselőtestülete utolsó ülését, ekkor alakult rendezett tanácsú várossá, s ekkor választották meg Proszonits Istvánt a város első polgármesterévé. A város maga járt közben a kormánynál, hogy a jogi végzettséghez kötött állásban Proszonitsot annak ellenére megerősítse, hogy jogi végzettsége nem volt. Nem lehetett sokáig polgármester, mert életének 52. évében meghalt. Sírja ma is áll a magyaróvári temetőben. Rövid hivatali ideje alatt kifizette a város tartozásait, házhelyhez juttatta a hadiözvegyeket és hadiárvákat, a vitézi telkekre 10 hold földet ajánlott, beszerezte a város új harangjait, gyalogjárdákat tett rendbe, fejlesztette a villanyvilágítást, bővítette az elemi népiskolát és sokat fáradozott a város csinosítása, valamint a főgimnázium megmentése érdekében.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1925. 06. 21. 1. p.
  • Götz városbíró és Proszonits polgármester arcképleleplezése
    Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1926. 04. 22. p. 1-2.
  • Kimlei Péter: Az első polgármester választás Magyaróváron
    Moson megye Mosonmagyaróvár, 1991-1997. 5. évf. 1995. 1. sz. 8. p.
A szócikk szerzője:Tuba László