Lexikon szócikk

Pusztai Rezső
Pécs 1926. április 1. - Mosonmagyaróvár 2004. április 22.
Foglakozása(i):
Iskoláit az egyetemi szintig szülővárosában végezte. Az egyetemi átszervezések miatt tanulmányait 1946-tól a budapesti bölcsészkaron folytatta. Itt kapott őskoros régész diplomát 1950-ben. Szeretett volna visszamenni szülővárosába, ahol a régészi munkásságát kezdte. Mosonmagyaróvárra helyezték, ahol elkezdte a múzeum rendezését. Részt vett a dunapentelei leletmentő ásatásokban. 1953-ban Sárospatakra, 1954-ben Kaposvárra nevezték ki. Somogyban is hasznosan dolgozott, de a béndekpusztai keleti gót temető feltárását elvették tőle. Közben feleségül vette a mosoni Lang Mártát, akitől Zoltán fia, a későbbi költő született. 1957-ben került végleg Mosonmagyaróvárra. Az egyszemélyes múzeumban minden munkát el kellett látnia. A személyi ellátottság az 1970-es évektől kezdett javulni. Igazgatóként négy állandó kiállítás fűződik a nevéhez. Igazgatósága idején sok időszaki kiállítás volt és a múzeumalapítás centenáriumára (1982) megalakult a Mosonmagyaróvári Múzeumbarátok Egylete. Ekkor vette át a múzeum második épületét a Cselley-házat. Régészként több régészeti korszakból is talált fontos leleteket (Lébényi hunkori fejedelmi sír, Mosonszentjános germán temetője, bezenyei longobárd ásatások stb.). A múzeumi diszciplínákban otthonosan mozgó, sokoldalú, kellemes ember volt. 1986-ban nyugdíjba ment, de szinte haláláig dolgozott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szentkuti Károly: A 75 éves Pusztai Rezső köszöntése
    Arrabona Győr, 1959- 39. évf. 2001. 1-2. sz. p. 7-14.
  • Kardos Anett: Pusztai Rezső munkásságának bibliográfiája
    Arrabona Győr, 1959- 39. évf. 2001. 1-2. sz. p. 15-18.
  • Enzsöl Imre: Pusztai Rezső elment: 1926-2004.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 8. évf. 2004. 5. sz. 14. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre