Lexikon szócikk

Rauchbauer Károly
Pest 1867. augusztus 2. - Budapest 1928. április 19.

Foglakozása(i):
Pesti kereskedőcsalád sarja volt. Iskoláit a fővárosban kezdte, majd 1886-1888 között a magyaróvári akadémiára járt. Itt ismerkedett meg a Kühne családdal és vette aztán el Kühne Ede barátja egyik leányát, Bertát. 23 évig volt a Kühne gyár egyik vezetője. Mint kereskedelmi igazgató sokat tett a cég piacának bővítéséért. A Kühne család tagjaival együtt részt vett Moson minden fontosabb kulturális, jótékony, hazafias megmozdulásában. A Mosonvidéki Takarékpénztár elnöke is volt. A megyei törvényhatósági bizottság és Moson képviselőtestületének tagjává választották. Három éven át töltötte be Moson bírói tisztét. Mosonban helyezték örök nyugalomra. Halálakor a község "első polgárá"-nak nevezték.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1928. 04. 22. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre