Lexikon szócikk

Reiter János
Pándorfalu 1840. február 2. - Budapest 1905. március 31.

Foglakozása(i):
Szülei földművesek voltak. A gimnáziumot Sopronban és Győrött végezte, jogot Bécsben és a budapesti egyetemen hallgatott, ez utóbbi helyen szerezte jogi doktori oklevelét. 1863-ban egy mosoni ügyvédi iroda vezetését vette át, majd önálló irodát nyitott és tartott fenn 1892-ig. 1892-ben és 1896-ban a magyaróvári kerület nemzeti párti programmal megválasztotta országgyűlési képviselővé. A vízügyi bizottság tagja volt. Alelnöke volt a Rába-szabályozási Társulatnak és tagja Moson megye törvényhatósági bizottságának.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 11. 737. hasáb
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1893. 03. 12. p. 43-44.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1893. 10. 01. 162. p.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1893. 11. 05. 183. p.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1895. 04. 14. p. 58-61.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1895. 04. 21. p. 65-66.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1895. 04. 28. p. 70-71.
  • Országygűlési almanach: 1897-1901. Szerk. Sturm Albert Bp., 1897. 330. p.
A szócikk szerzője:Tuba László