Lexikon szócikk

Renner Gusztáv
Alhó 1845. január 16. - Budapest 1908. április 30.

Foglakozása(i):
Gimnáziumi tanulmányait Felsőlövőn és Sopronban végezte. 1861-től a gyimótfalvi uradalomban tevékenykedett. Beiratkozott a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetbe, ahol 1869-ben kapott oklevelet. Azonnal kinevezték a gyakorlott szakembert intézőnek az intézet tangazdaságába, ahol gyakorlati tárgyakat taníthatott. Az 560 holdas tangazdaságot 1878-ig vezette, ezután a ménesintézetek gazdasági előadója lett Budapesten. Kozma Ferenc, a ménesbirtokok miniszteri tanácsosa vette maga mellé. 1880-ban a kisbéri ménesbirtok igazgatójává nevezték ki. Itt is kiváló munkát végzett, amely külföldiek érdeklődését is felkeltette. Kisbér híres mintagazdaság lett a keze alatt. Az Országos Magyar Gazdasági Egyesület vezető tagjaként tanulmányutakat tett Európa több országában (Ausztria, Németország, Svájc, Anglia). 1891-ben lemondott állásáról. 1894-ben a királytól a Ferenc József rend lovagkeresztjét kapta 22 éves állami szolgálatáért. Királyi tanácsosi címet kapott és számtalan királyi és miniszteri dicséretet. Nem fogadta el az állami nyugdíjat, hanem 1891-től a kapuvári Esterházy hercegi uradalmat vezette. Itt szesz- és cukorgyárat is létesített, a birtok átszervezésén túl. 1895-ben a Budapestre költözött és - főleg nagyobb birtokok számára - tanácsadóként tevékenykedett. A Magyar Leszámítoló- és Pénzváltó Bank felügyelő-bizottsági elnökének is megválasztották. Hosszas betegeskedés után hunyt el a fővárosban, de a hozzátartozók hazahozatták Magyaróvárra, a családi sírboltba temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre