Lexikon szócikk

Réthey Ferenc
Kecskemét 1880. július 4. - Budapest 1952. július 15.

Foglakozása(i):
A kolozsvári egyetemen szerzett jogi végzettséget. Kecskeméten, Kassán és Kolozsváron tanított jogot. 1920-ban, mikor a kolozsvári egyetem Budapestre került, ő is odatelepült. 1920 őszén nevezték ki Berg Miksa helyére, Moson vármegye főispánjává, beiktatási ünnepsége 1920. október 5-én zajlott le Magyaróváron. Mozgalmas két és fél évet töltött a megye élén, ami magában foglalta a nyugat-magyarországi felkelést és IV. Károly király visszatérési kísérletét is. 1923. január 30-án búcsúzott el a vármegyétől. Utódja Darányi Kálmán győri főispán lett, aki egyszerre töltötte be Győr vármegye és a még önálló Moson vármegye főispáni tisztét. Réthey Ferenc visszatért a felsőoktatásba: jogot oktatott Kecskeméten, Szegeden és Budapesten. 1940-ben vonult nyugdíjba, 1946-1947 között reaktiválták, ideiglenesen a kecskeméti jogakadémia dékánja lett.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Révai új lexikona Szekszárd, 1999- 16. 214. p.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. 702. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 10. 10. p. 1-3.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 01. 28. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1923. 01. 31. 1. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter