Lexikon szócikk

Révy Dezső
Szombathely 1900. október 7. - Budapest 1954. április 17.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Heteroderás zabgyökerek cytologiai és anatómiai vizsgálata. Magyaróvár, 1934.
Középiskolai tanulmányait Szombathelyen végezte a premontrei gimnáziumban. 1921-ben szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián, majd beiratkozott a budapesti egyetem kémia-természetrajz szakára. 1923-1924 között gyakornok volt a Magyaróvári Gazdasági Akadémián és az Állatorvosi Főiskolán. 1925-ben visszatért Magyaróvárra, ahol gyakornoki teendői mellett az intézmény könyvtárában is dolgozott. 1925-1929-ig terjedő magyaróvári évei alatt számos szakcikke, közleménye jelent meg a szaksajtóban. 1929-1932 között a Debreceni Gazdasági Akadémián tanított, de hamarosan visszatért Magyaróvárra. Itt folytatta korábban elkezdett vállalkozását: Moson vármegye flórájának és faunájának felderítését, feldolgozását. 1939-1944 között rendszeresen kutatta Magyaróvár bogár faunáját. Kutatta a változatos élőhelyeket, részletesen leírta a tápnövényeket és 2500 fajt tartalmazó, 30 000 példányból álló gazdag gyűjteményt hozott létre. Korai halála megakadályozta abban, hogy gyűjteményét teljesen feldolgozza, eredményeit közzétegye. A gyűjteményt végakaratában a Természettudományi Múzeum Állattárának adományozta. Időközben 1934-ben a debreceni egyetemen bölcsészdoktori címet szerzett. 1935-ben gazdasági akadémiai segédtanárrá, 1939-ben akadémiai rendes tanárrá nevezték ki. Tanította a gazdasági állattan, növénytan, növénykórtan tantárgyakat emellett ő volt a növény-egészségügyi körzet vezetője is. 1934-1940 között a sportegyesület, a MOGAAC tanár védnöke volt. 1948-tól részt vett a mezőgazdasági szakoktatás átszervezésében. 1949-ben a budapesti Agrártudományi Egyetem növénytani tanszékére helyezték át, 1949-1950 között ő volt az egyetem rektora. 1951-1952 között a mezőgazdasági gépészeti kar dékánja volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bognár Sándor: Révy Dezső: 1900-1954.
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 36. évf. 1994. 1-2. sz. p. 124-126.
  • László László: 50 éve halt meg az Agrártudományi Egyetem botanika professzora Révy Dezső: 1900-1954.
    Vivat Academia Sopron, 2003- 2. évf. 2004. 2. sz. 18. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter