Lexikon szócikk

Richter Rudolf
Modor 1812. június 13. - Magyaróvár 1882. június 23.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányai alatt Privigyén öltözött be 1828-ban. 1831-ben Podolinban tanított, 1832 és 1833 között Vácon filozófiát, 1834/35-ben Nyitrán és Pozsony-Szent-Györgyön teológiát hallgatott. 1836-1838 között Budán volt a nyelvtan tanára. Egyévi selmecbányai tartózkodás után 1840-ben jött először Magyaróvárra, ahol 1849-ig grammatikát és más humán tárgyakat tanított. 1850 és 1856 között Budán és Pesten tanított különféle tantárgyakat (a nyelvtanon kívül matematikát, földrajzot, természettant) és a katekétika professzora volt. 1857-től haláláig rektorként, hittan-tanárként Magyaróváron maradt. Több mint negyven éven keresztül működött Magyaróváron, a piarista tanárok között ő volt itt a leghosszabb ideig.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 320. p.
A szócikk szerzője:Thullner István