Lexikon szócikk

Bierbauer József
Lébény 1819. - Lébény 1890.

Foglakozása(i):
Kezdetben mészáros mesterséget tanult. 1837-ben lépett be a hadseregbe. 1848. április 15-én tizedes lett a (19.) Schwarzemberg gyalogezred 3. zászlóaljában. A zászlóalj a hatalomváltáskor Magyarországon állomásozott és a nyáron már harcolt is a szerb határőrök ellen. Novemberben beolvadt a honvédség szervezetébe. Részt vett a tavaszi hadjáratban. 1849. június 1-én már hadnagy alakulatánál, a 109. honvédzászlóaljnál. A zászlóalj a főerők III. hadtestéhez tartozott. Görgey Artúr parancsnoksága alatt harcolt és tette le a fegyvert Világos mellett. 1849. augusztus 27-én kényszersorozták a császári 21. gyalogezredbe. 1852-ben leszerelték. 1867-ben, a Moson megyei Honvédegylet szervezésekor napszámosként élt Lébényben. Az egyletben csak alhadnagyként igazolták és annak haláláig tagja volt. Szülőfalujában nyugszik.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 160. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre