Lexikon szócikk

Ringbauer Gusztáv
Somorja 1851. - Rajka 1913. november 21.

Foglakozása(i):
Tanulmányait Pozsonyban és külföldön végezte. Működését 1875-ben Rajkán kezdte, 38 évig szolgált itt az evangélikus egyházközség lelkészeként. Működése alatt renoválták a rajkai templomot, az iskola épületét, ő szervezte meg a harmadik tanítói állást és építtetett harmadik tantermet az iskolához. Tagja volt a rajkai egyesületeknek, minden társadalmi megmozdulásban részt vett. Főesperese volt a mosoni evangélikus egyházmegyének és tagja Moson vármegye törvényhatósági bizottságának. A köztiszteletben álló embert Rajkán temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 11. 23. 2. p
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 11. 27. p. 2-3.
  • Weltler János: Ringbauer Gusztáv halálára
    Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 12. 04. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László