Lexikon szócikk

Ringbauer Károly
Rajka 1883. szeptember 30. - Győr ?

Foglakozása(i):
Rajkai evangélikus lelkészcsalád gyermeke, az elemi iskola négy osztálya után a pozsonyi evangélikus líceumba járt középiskolába. 1902-ben jeles eredménnyel tett érettségi vizsgát. Az "Eötvös Kollégium" tagjaként Budapesten folytatta egyetemi tanulmányait, később a lausannei egyetemen egy, a genfin három szemesztert hallgatott. Vegyesen magyar és német anyanyelve mellé francia és angol nyelvű, továbbá természettudományi tanulmányokat folytatott. 1908-tól tanfelügyelői tollnok Magyaróváron. 1910-től ugyanitt segéd-tanfelügyelő. Az 1924. évi vármegye-egyesítéskor Győrbe rendelték szolgálattételre, 1926 januárjában királyi tanfelügyelővé nevezték ki. Még genfi tanulóévei alatt egyik szervezője volt a Hungária nevű magyar diákegyesületnek és mint annak vezetője leplezte le az ottani Klapka-emléktáblát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 135. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1913. 11. 23. 2. p.
A szócikk szerzője:Thullner István