Lexikon szócikk

Samarjai Máté János
? 1585. február 21. - Halászi 1652.

Foglakozása(i):
Műve(i):
*Magyar harmonia azaz az aug. és az helv. confessia articulusainak egyező értelme. Pápa, 1628.
*Az helvécziai valláson levő ekklézsiáknak egyházi ceremóniájokról és rendtartásokról való könyvecske. Lőcse, 1636.
Szencen és Nagyszombaton volt iskolamester (tanító). 1609-ben Heidelbergbe ment egyetemi tanulmányokat folytatni. Hazatérése után ismét elfoglalta nagyszombati hivatalát, később a Pozsony vármegyei Nagymagyar község lelkésze lett. 1615-től Halászi mezőváros gyülekezetének lelkésze, 1623-tól egyúttal felső-Dunamelléki (csallóközi és mátyusföldi) szuperintendens. Ebben a hivatalában vezette azt az 1614 óta tartó (komjáti) zsinatot, amely püspökké választotta. Már heidelbergi éveiből több kiadott munkája ismeretes. Emlékét Halászin emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Révai nagy lexikona Bp., 1911-1935. 16. 519. p.
  • Horváth József: Samarjai Máté János: 1585-1652.
    Arrabona Győr, 1959- 40. évf. 2002. 1-2. sz. p. 431-464.
A szócikk szerzője:Thullner István