Lexikon szócikk

Sárfalvi Béla
Magyaróvár 1925. december 1. - Budapest 2000. február 29.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Magyarország földrajza (Pécsi Mártonnal közösen). Bp., 1960.
*A Föld és az ember. Bp., 1964.
*Amerika gazdaságföldrajza: Egyetemi tankönyv (Társszerző). Bp., 1987.
*Magyarország népességföldrajza. Bp., 1991.
*A világ növekedése (Bernek Ágnessel közösen. Bp., 1992.
A győri bencés gimnáziumban érettségizett. 1950-ben a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetemen földrajz-történelem szakos tanári oklevelet szerzett. 1950-től 1953-ig a budapesti egyetem földrajzi intézetében tanársegéd, 1953-1962 között a Magyar Tudományos Akadémia Földrajztudományi Kutató Csoportjánál tudományos munkatárs. 1965-66-ban Ford ösztöndíjjal tanulmányutat tett az USA-ban. 1967-1987 között a budapesti egyetem Regionális Földrajzi Tanszékén docens, 1988-90-ben tanszékvezető egyetemi tanár. 1978-ban Bajorországban volt vendégkutató, 1979-ben pedig a new yorki Állami Egyetemen tanár. 1993-tól haláláig az ELTE doktori iskolájában a földrajzi alprogram vezetője. Főként az Alföld mezőgazdaságával, Magyarország népesség- és településföldrajzával, az oktatás területi kérdéseivel, a világgazdaság hazai hatásaival és az urbanizáció és népességföldrajz összefüggéseivel foglalkozott. Jelentős a tudományszervezői, tankönyvírói, oktatói munkássága is. 1964-ben a földrajztudomány kandidátusa, 1987-ben a földrajztudomány doktora címet nyerte el. Főtitkára volt a Magyar Földrajzi Társaságnak (1968-1987), levelező tagja a Müncheni Földrajzi Társaságnak. Kitüntetései: Lóczy Lajos érem, (1985), Pro Universitate (1992), Apáczai Csere János-díj (1995).
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Nemerkényi Antal: Sárfalvi Béla (1925-2000)
    Földrajzi közlemények Budapest, 1873- 123. évf. 1999. 3-4. sz. p. 226-227.
  • Új magyar életrajzi lexikon Bp., 2001-2007. 5. 944. p.
A szócikk szerzője:Tuba László