Lexikon szócikk

Sárosi Lajos
Pinnyéd 1921. június 3. - Mosonszentmiklós 1994. január 24.

Foglakozása(i):
A Győri Katholikus Tanítóképzőben 1941-ben kapta meg tanítói oklevelét. Egy évig tanított Mosonszentmiklóson, 1942 őszén behívták katonának. Végigharcolta a háborút, a szovjet hadifogságból 1948-ban tért haza, s egy évig beosztott pedagógusként működött Mosonszentmiklóson, ahol az 1949/50. tanévtől az általános iskola igazgatójává nevezték ki. 1950-ben feleségül vette az itteni születésű Takács Katalin tanítónőt. Gyermekük nem született. Sárosi Lajos matematika-orosz szakon 1954-ig elvégezte a budapesti Apáczai Csere János Pedagógiai Főiskolát. Az 1955/56-os tanévtől az 1961/62-es tanévig Lébényben dolgozott igazgató-helyettesként, 1962. szeptember 1-jén helyezték vissza Mosonszentmiklósra, ahol 1981. évi nyugdíjba vonulásáig az általános iskolát igazgatta. Tevékenysége alatt az intézmény sok sikert ért el a tanulmányi munkában, a sportban, a tehetséggondozásban, a zeneoktatásban és a nevelésben. Működése idején az iskola 4 tantermesről 11 tantermesre bővült, szaktanteremmel, politechnikai műhellyel, 2 nevelői és 1 igazgatói irodával gyarapodott. Aktívan részt vett a közéletben: hosszú ideig tanácstag és végrehajtó bizottsági tag volt, edzője és elnöke a sportegyesületnek, 1980-81-ben elnökhelyettese a nagyközségi közös tanácsnak, 1954-1988 között a Hazafias Népfront helyi szervezetének titkára, később elnöke. Kezdeményezésére lendült föl a faluban a szőlő- és gyümölcstermesztés, létesült szobor a Rákóczi szabadságharc és emléktábla a II. világháború mosonszentmiklósi áldozatainak emlékére. Ő indította el Kormos István költő kultuszát a községben, ápolta Nikisch Artúr világhírű karmester és dr. Varga Damján György tudós ciszterci szerzetes emlékét, gyűjtötte és rendszerezte a községre vonatkozó helytörténeti anyagokat. 1954-ben az Oktatásügy Kiváló Dolgozója kitüntetést kapta, 2008-ban, halálának közelgő 15. évfordulója alkalmából a Mosonszentmiklós díszpolgára címet adományozták neki. Feleségével közösen alapítványt hoztak létre sokgyermekes családból való, kiemelkedő tanulmányi eredményt elérő tanulók és a közéletben lelkiismeretesen dolgozó felnőttek jutalmazására.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mód Lászlóné: Sárosi Lajos: 1921-1994.
    Töretlen hittel: Jeles pedagógusok Győr-Moson-Sopron megyében 2. Szerk. Kallós Károlyné, Gönczöl Lászlóné Győr, 2011. p. 239-249.
  • Fenyvesi Irén: Akit nem felejtünk el soha: Sárosi Lajos
    Mosonszentmiklós Mosonszentmiklós, 2005- 5. évf. 2009. 4. sz. 14. p.
A szócikk szerzője:Tuba László