Lexikon szócikk

Sass Gábor
Budapest 1891. - Győr 1980.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Gazdasági géptan. Bp., 1937.
Iskoláit szülővárosában végezte, 1913-ban kapott gépészmérnöki diplomát a József Műegyetemen. A háborúban a műszaki csapatoknál szolgált. 1920-ban a Keszthelyi Gazdasági Akadémia műszaki tanszékére került segédtanárnak. 1924-ben rendkívüli, 1932-ben rendes tanár lett. Kísérletező hajlamával a mezőgazdasági gépeken tökéletesített. Széles körű publikációs tevékenységet folytatott. Kísérletezett pl. az amerikai eredetű traktorekével, a pulvelátorral. Az erőgépek gazdaságosságát és fejlődését figyelemmel kísérte. 1934-ben egy évre Debrecenbe ment, az ottani műszaki tanszéket vezette. Karkovány Ákos váratlan halála után 1939-ben nevezték ki Magyaróvárra. Itt a tanszéken és a helyi Magyaróvári Gépkísérleti Állomáson tevékenykedett. Bővítette az állomást, majd 1941-től gépvizsgálati műszereket készített. Szakcikkei a „Magyar Közgazdasági Közlöny”-ben, a „Köztelek”-ben, a „Gazdasági Lapok”-ban, a „Magyar Gazdák Szemléjé”-ben, a „Gazdatisztek Lapjá”-ban jelentek meg. Sass Gábor 1949-ig vezette a tanszéket és az intézetet, mint főiskolai majd egyetemi tanár. Az egyetem megszüntetése után a mosonmagyaróvári Kühne, később Mezőgazdasági Gépgyárnál kapott munkát, mint szabványügyi vezető, majd a javítószolgálat irányítója. Az akadémia 1954-ben ismét megnyitotta kapuit és ő újra átvette a géptant. 1958-ban történt nyugdíjazásáig dolgozott a szakoktatásban. Utolsó évei Keszthelyen teltek, de Győrben halt meg.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 126-129.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre