Lexikon szócikk

Schey Lipót
Boldogasszony 1851. - Győr 1899. június 8.

Foglakozása(i):
1873-ban szerzett tanári oklevelet matematikából és más természettudományi tárgyakból. A Győri Állami Főreáliskolában mértant, számtant és rajzot tanított. Szervezője volt a győri felső- majd alsó fokú leányiskolának, s megindulásuk után ezekben is oktatott könyvviteltant 1894-ig. 1888-1895 között a Fiú Felső Kereskedelmi Iskolában könyvviteltan és áruismeret tanár, 1894-től igazgató. 1897-ben nyugdíjazták. Tagja volt a Magyar Királyi Természettudományi Társaságnak, dolgozott a Győri Ismeretterjesztő Egyletben és az izraelita hitközségben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 1999. 314. p.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 292. p.
A szócikk szerzője:Tuba László