Lexikon szócikk

Schöpf Sándor
Győr 1878. - Magyaróvár 1927. január 14.

Foglakozása(i):
Polgári (iparos) családból származott. 1900-ban ügyvédként telepedett le Magyaróváron. 1904-1908 között a „Magyaróvári Hírlap” szerkesztője volt. Sok helyi egyesület szervezésében és vezetésében vett részt. Különösen a Házépítő Rt., a Magyaróvári Torna Egylet és a Magyaróvári Úszó- és Korcsolyázó Egyesület köszönhet sokat neki. Az első világháború idején frontszolgálatot teljesített, 1919-ben forradalmi törvényszéki vádbiztosként mérsékelten viselkedett, így rehabilitálták. A Mosonmegyei Takarékpénztár, a Mosonszentjánosi Takarékpénztár és Mosonszentjánosi Hengermalom Rt. jogi képviselője, „ügyésze” volt. A passzívummal küszködő Terménykereskedelmi Rt. - ahol szintén jogász volt - pénzügyi zavarai voltak öngyilkosságának közvetlen kiváltói. Négy árvát hagyott hátra. A magyaróvári temetőben temették el.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1927. 01. 16. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre