Lexikon szócikk

'Sigmond Elek
Kolozsvár 1873. február 26. - Budapest 1939. szeptember 30.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Mezőgazdasági chemia. Bp., 1904.
*A hazai szikesek és megjavításuk módja. Bp., 1923.
*Általános talajtan. Bp., 1934.
A magyar talajtan egyik megteremtője. Budapesten, a műegyetemen nyert vegyészmérnöki oklevelet és szerzett doktorátust 1898-ban. 1899-től 1905-ig a magyaróvári Országos Növénytermesztési Kísérleti Állomáson dolgozott Cserháti Sándor mellett. Ezután az aradi kirendeltségre került kutatónak. Államköltségen Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban tett talajtani tanulmányutat. Munkájában felhasználta a klasszikus orosz talajtani iskola eredményeit is. 1908-ban visszaérkezve a műegyetemen az általa felállított mezőgazdasági kémiai technológiai tanszéket vezette. 1909-ben ő szervezte meg az első Nemzetközi Agrokémiai Konferenciát Budapesten. Sokat utazott az országban a talajminták gyűjtése miatt, de a magyaróvári intézet talajtanosaival is szoros kapcsolatot tartott. Elkészítette az ország első talajtérképét. Talajosztályozási módszert dolgozott ki, meghatározta a talajvegyészek legfontosabb feladatait. Iskolateremtő személyiség volt, aki a szikesek javításával foglalkozott a legtöbbet. Két legfőbb munkáját angol nyelvre is lefordították, 1910-től a Nemzetközi Talajtani Társaság vezetőségi tagja volt. További fél tucat könyvet és 350 tanulmányt írt. 1926-1934 között az Országos Kémiai Intézet vezetője volt. 1929-ben megszervezte a Természettudományi Társulat Mezőgazdasági Szakosztályát.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 624. p.
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 203-206.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre