Lexikon szócikk

Simon Gyula
Pinnye 1838. április 4. - Pinnye 1893. május 7.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a soproni bencéseknél végezte majd Bécsben kezdett jogi tanulmányokat. 1859-től dolgozott Moson vármegye közigazgatásában különböző beosztásokban. 1862-ben Magyaróváron a vármegye főjegyzőjévé, 1871-ben alispánjává választották. 1876-ban királyi tanácsosi címet kapott. 1879-ben a király a vaskorona-rend III. osztályú kitüntetését adományozta neki. 1880-ban országgyűlési mandátumot szerzett, de egy év múlva a választásokon vereséget szenvedett, ezt követően pinnyei birtokára vonult vissza. 1884-ben az uralkodó Moson vármegye főispánjává nevezte ki, amely tisztségét haláláig töltötte be. 1893. május 9-én temették el a pinnyei családi sírboltban, ahol jelen volt Moson vármegye vezetősége is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1893. 05. 14. p. 79-80.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter