Lexikon szócikk

Sina Simon
Bécs 1810. augusztus 13. - Bécs 1876. április 15.
Foglakozása(i):
Sina II. György báró és Derra Katalin fia. Felesége Ghyka Iphigénia volt, hat gyermeke közül csak négy lány maradt életben. Lányai görög és német családokba kerültek és Magyarországról eltűntek. Görög származású bécsi bankár és magyar nemes apjuk sokat tett Magyarország érdekében. 1832-ben magyar báróságot kapott. A Nemzeti Múzeum, a Magyar Gazdasági Egyesület és számos hazai intézmény és ügy támogatója, a lébényi és mosonszentmiklósi uradalom és cukorgyár birtokosa volt. Az uradalmat nem közvetlenül apjától, hanem annak féltestvérétől, Sina Jánostól örökölte 1869-ben. Az 1837-ben alakult Első Magyar Általános Biztosító Társaság fő részvényese volt. A Magyar Tudományos Akadémia palotájához a legtöbb pénzt adta, a görög akadémiát a saját költségén építette fel. Óriási birtokai voltak az országban, megelőzte Esterházy herceget, Európa addigi legnagyobb juhtulajdonosát. Mostoha nagybátyja, János kezdte el 1862-ben a lébényi templom restaurálását, amelyet August Ottmar Essenwein nürnbergi műépítész végzett el. Ez az épület lett hazánk első restaurált műemléke. Halálával kihalt a Sinák férfiága és a szentmiklósi birtokot eladták a Wenckheimeknek. Az osztrák-magyar Sinák az ausztriai Rappoltenkirchenben nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 634. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre