Lexikon szócikk

Sommer Adolf
Nyitra 1850. - Moson 1931. október 2.

Foglakozása(i):
Tanulmányait szülővárosában kezdte, és 1871-ben Bécsben szerzett orvosi diplomát. 1876-tól 52 éven át Mosonban községi orvos, uradalmi orvos, kimlei körorvos, a postásoknak, vasutasoknak, a betegsegélyző-egyletnek és a munkásbiztosító pénztárnak hivatalos orvosa. Hosszú ideig tagja volt Moson vármegye törvényhatósági bizottságának, alapítója és tagja több mosoni egyesületnek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 10. 04. 2. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1931. 10. 07. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László