Lexikon szócikk

Somogyi József
Puszta-Somorja 1810. október 14. - ? ?

Foglakozása(i):
Nemesi származású ifjú, aki a gimnázium 8 osztályát Győrben végezte. 1829-ben beállt a Habsburg hadseregbe. A nőtlen, római katolikus ifjú ezen a pályán kívánt érvényesülni. 1846-ban érte el a tiszti fokozatot, hadnagy lett. 1848. december 19-én főhadnagy volt a 31. gránátos-osztálynál, a Puchner báró vezette erdélyi császári seregben. 1849. január 17-én vívott híres csatában Gálfalva és Szőkefalva között átállt a Bem irányította győztes magyar hadsereghez. Február 18-án százados lett a marosszéki (később 87.) honvédzászlóaljnál. Részt vett Erdély felszabadításában, majd áprilisban egységével kijött a Temesközbe. Az itteni sikeres harcok után a magyar ellenőrzés helyreállt Bánátban és őt Versec térparancsnokává nevezték ki, amely posztot a szabadságharc végéig betöltötte. Aradon a császári hadbíróság tíz év várfogságra ítélte. 1852-ben kegyelemmel szabadult az aradi tömlöcből. Esztergomban telepedett le és a kiegyezés után a megye várnagyi címmel tisztelte meg. Az ottani honvédegyletnek volt a tagja.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Kossuth Lajos kapitányai Bp., 1988. 548. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre