Lexikon szócikk

Sós Ágoston
? 1872. - Mosonmagyaróvár 1944. október 24.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
1891-ben érettségizett a pozsonyi főgimnáziumban. Középiskolái után a bécsi orvostudományi egyetemen tanult, de életkörülményei nem engedték meg, hogy orvos legyen. Fiatalon Moson vármegye szolgálatába állt. 1898-ban a megyei számvevőséghez került, 1901-től pedig a Karolina kórház gondnoka lett Magyaróváron. Ezt az állást töltötte be nyugalomba vonulásáig. 1900-ban államszámviteli vizsgát tett. Hivatala mellett pénztárosa volt a gyermekvédő ligának, a tüdőbeteg-gondozónak és a mentőegyesületnek. Kitűnően festett és rajzolt, több hangszeren játszott, amatőr szereplője volt előadásoknak, hangversenyeknek. Németből sok szöveget fordított, több írása jelent meg közművelődési és társadalmi kérdésekről a helyi lapokban. Az I. világháború idején évekig főmunkatársa és helyettes szerkesztője volt a „Mosonvármegyé”-nek. Társadalmi tevékenységének legkedvesebb terepe a Magyaróvári Férfidalárda volt, szervezője, szerzője, alelnöke, később elnöke volt az egyesületnek. Magyaróvár villamos-ügyi bizottságának is tagja volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr-Moson-Pozsony közigazgatásilag egyelőre egyesített vármegyék és Győr törv. hat. jogú sz. kir. város részletes ismertetője és monográfiája az 1929-1930. évekre. Szerk. Kerekes Sámuel, Enyedy Barnabás Győr, 1929. 402. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1944. 10. 29. 2. p.
A szócikk szerzője:Tuba László