Lexikon szócikk

Sótonyi László
Nyőgér 1923. július 31. - Pannonhalma 2009. február 15.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Az öttevényi honfoglaláskori lófossiliák anatómiai vizsgálata. = Arrabona. 4. évf. 1962. p. 32-52.
Szüleivel 1925-ben kivándorolt Kubába, hat éves korában hazaküldték, hogy magyar iskolában tanuljon. Apai nagyapja és rokonai nevelték. A sárvári polgári iskola négy osztályának elvégzése után a szombathelyi kereskedelmi iskolában érettségizett 1942-ben. Ugyanez év őszén iratkozott be a Magyaróvári Mezőgazdasági Főiskolára, ahol 1947-ben szerzett oklevelet. Tanulmányi ideje alatt frontszolgálatot teljesített, megsebesült és hadifogságba került. 1947-ben nem tudott elhelyezkedni a mezőgazdaságban, ezért különböző segédmunkákat végzett. 1950-től a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Gépgyár műszaki osztályán dolgozott gyártásvezető technológusi beosztásban, 1953-ban technológus-képesítő vizsgát tett. 1954-ben a Mosonmagyaróvári Gépállomáson körzeti mezőgazdászként alkalmazták, később a Halászi Rákóczi Termelőszövetkezethez osztották be munkára. Innen saját kérésére a Győr-Sopron megyei Tanács Mezőgazdasági Osztályára került állategészségügyi gazdasági előadói munkakörbe. 1952-ben vette feleségül özv. Schönberger Jánosné szül. Behofsich Erzsébetet, közös gyermekük dr. Sótonyi Péter állatorvos, a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kar (Bp.) tanszékvezető egyetemi tanára. Egyetemi oktatói pályafutása 1955 májusában kezdődött, amikor a Gödöllői Agrártudományi Egyetem budapesti részlegén az újonnan felállított Anatómiai Tanszéken egyetemi tanársegédi beosztásba került. 1958. január 1-jén szolgálati érdekből áthelyezték a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémia újonnan felállított Állatbonc- és Élettani Tanszékére és egyetemi adjunktussá, 1976-ban docenssé nevezték ki. Itt 1983-ig, nyugdíjazásáig dolgozott. 1963-ban mezőgazdasági szaktanári oklevelet szerzett és ugyanebben az évben német nyelvvizsgát tett. Doktori disszertációját 1976-ban védte meg. Több külföldi tanulmányutat tett (Német Demokratikus Köztársaság, Grúzia). Rendkívüli kézügyességét kihasználva az anatómiai tanszék preparátumainak nagy részét ő készítette, emellett az Állatorvos-tudományi Egyetem Anatómiai Tanszéke számára is rengeteg preparátumot készített. A mosonmagyaróvári egyetemi kar múzeumának berendezését és anyagának rendszerezését is részben ő végezte. Széles körű anatómiai tudását kamatoztatta a régészeti feltárások csontleleteinek meghatározása során, az ópusztaszeri ásatások csaknem valamennyi leletét (közel százezer csontot) azonosított. Csodálatos fafaragásokat készített, így a magyaróvári kar címerét ő tervezte és faragta ki. Nyugdíjazása után előbb a Biotechnológiai Állomáson, majd az Állattenyésztési Tanszéken dolgozott 80 éves koráig, 2003. december 31-ig. 1996-ban Arany, 2007-ben Gyémánt Diplomát kapott. Hamvait 2009. február 20-án helyezték el a magyaróvári régi köztemetőben.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Schmidt Rezső: Dr. Sótonyi László: 1923-2009.
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 12. évf. 2009. 1. sz. p. 6-7.
  • Kisalföld Győr, 1956- 2009. 02. 18. 14. p.
A szócikk szerzője:Tuba László