Lexikon szócikk

Sőtér Ágoston
Halászi 1837. szeptember 7. - Magyaróvár 1905. január 2.
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A Mosonymegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyve:1882-1898. Magyaróvár, 1898.
Apja, Sőtér Ferenc Moson megye főjegyzője és táblabírája, anyja Papp Terézia volt. Apja később alispán is volt, aki követként részt vett az 1843-1844-es országgyűlésen. A család Lucsonyban lakott, a fiú helyben járt elemibe, Magyaróvárra a piarista gimnáziumba, majd iskoláit a fővárosban fejezte be. 1864-ben kapott jogi diplomát. 1863-ban vette feleségül a magyaróvári Vágner Mária Annát. Kezdetben kisebb megyei hivatalokat látott el (esküdt, aladószedő). Gyerekei közül Ferenc fia, a későbbi rajkai főszolgabíró és Irma lánya élték meg a felnőttkort. Apjuk köz- és váltóügyvédként dolgozott Magyaróváron, de megtartotta jó megyei (bizottsági) kapcsolatait. Vagyonos embernek számított, nagy háza volt a magyaróvári Fő utcán. 1882-ben Ivánfi Ede tudós piarista tanárral, Deininger Imre akadémiai tanárral és Fábry Nándor numizmatikussal megalakították a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletet. Az egyesület csak 1885-ben kapott végleges alapszabályt. Elnöke Sőtér Ágoston lett, aki komoly ásatásokat végzett a megye területén. A megye a tevékenységét támogatta és a létesülő múzeumot - új épületébe is - befogadta. Az „Archeológiai Értesítő”-ben és az „Archeológiai Közlemények”-ben rendszeresen publikált római és népvándorlás kori leleteiből. 1898-ban megjelentette a - főleg ásatásait tartalmazó - Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egylet emlékkönyvét a millennium alkalmából. Ivánfi 3 kötetes megyei monográfiáját mellőzte, amit a piacképtelenséggel indokolt. A kor színvonalán álló régész volt, számos római kő, híres longobárd és avar lelet feltárója. Halála előtt még lépéseket tett a megyénél önálló múzeumépület felépítésére, ami 1910-1912-ben valósult meg. A Sőtér-Gallasz kriptában nyugszik a magyaróvári temetőben. A kriptát sajnos az 1950-es évek elején megbolygatták. A régészeti egylet alapításának 100 éves jubileumra emléktáblát helyeztek el a Hansági Múzeum falán az alapítók nevével (1982).
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar múzeumi arcképcsarnok Bp., 2002. p. 801-802.
  • Enzsöl Imre: Dr. Sőtér Ágoston: 1837-1905.
    Arrabona Győr, 1959- 41. évf. 2003. 1-2. sz. p. 283-292.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre