Lexikon szócikk

Sőtér Ferenc (Sőtér Ferenc 1796-1847)
Szamostelek 1796. január 11. - Magyaróvár 1847. február 1.

Foglakozása(i):
Feleségétől, Papp Teréziától 1837-ben született Ágoston fia, aki a Mosonmegyei Történelmi és Régészeti Egyletet alapította. Az eszes nemesifjú jogot tanult és Moson vármegye szolgálatában töltötte életét. Egyike volt, a Moson megyébe beköltözött, azután ott a magyar vármegyénél magas beosztásig jutott nagyszámú nemeseknek. 1831-ben lett Moson vármegye első alispánja. 1832-ben tiszti főügyésszé választották. 1837-ben a főjegyzői méltóságot is elnyerte. Az 1839-es országgyűlésen követként képviselte Moson vármegyét. 1841-től ismét első alispán volt. 1845-ben az uralkodó királyi tanácsosi címmel ruházta fel. Versei és dicsőítő költeményei folyóiratokból és különlenyomatokból ismeretesek.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 12. 1325. hasáb
  • Pálmány Béla: A reformkori magyar országgyűlések történeti almanachja: 1825-1848. Bp., 2011. 1152. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre