Lexikon szócikk

Sporzon Pál, ifj.
Buda 1867. augusztus 29. - Budapest 1917. december 4.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*A kisgazda mezőgazdasági gépei I-II. kötet. Debrecen, 1903.
Id. Sporzon Pál polihisztor mezőgazdász és Mainhold Anna fia. Elemi és középiskoláit Keszthelyen, Magyaróvárott és Pozsonyban végezte. A gazdasági akadémiát Magyaróváron végezte, ahol apja 1874-től 1890-ig rendes tanár volt. A diploma megszerzése után a pannonhalmi főapátság (veszprém)varsányi uradalmában lett segédtiszt (1887-1892). 1892-ben a fővárosi (József) műegyetem mezőgazdasági géptani tanszékére nevezték ki. Tanársegéd, később a gépkísérleti állomás adjunktusa. 1894-ben elvállalta a Magyar Mezőgazdasági Szövetkezet géposztályának szervezését és megindította a „Mezőgazdák Értesítője” című folyóiratát. 1895-ben a debreceni gazdasági tanintézet műszaki tanszékére nevezték ki. 1907-ben került vissza a magyaróvári akadémia műszaki tanszékére rendes tanárnak. Megbízták ugyanitt az Országos Gépkísérleti Állomás vezetésével, amit haláláig betöltött. Huszonöt évig írt a „Köztelek” című lapba gépészeti témájú cikkeket. Apjához hasonlóan félezernél is több újságcikket publikált, amelyben a gazdákat a mezőgazdasági gépek fejlődéséről informálta. 11 könyvet, 38 tanulmányt, 28 beszámolót, 3 életrajzot és számos előadást írt. 1895-től hazai gépversenyeket rendezett és vezetett. 51 évesen hunyt el, mindössze 8 hónappal élte túl édesapját.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Haller János: Nevezetes embereink kézirat oldalszám nélkül
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 652. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre