Lexikon szócikk

Stelczer Lajos
Levél 1914. március 9. - Sopronkőhida 1945. február 16.

Foglakozása(i):
Tanulmányait a győri Fiú Felső Kereskedelmi Iskolában végezte. A Richards gyárban betanított munkásként dolgozott. 1937-ben a győri városházán a Népmozgalmi Hivatalban alkalmazták, majd 1938-tól a Keffel Ede Műbőrgyárban lett német-magyar tolmács. Irodalmi érdeklődése vitte 1942-ben a Babits Körbe. Itt találkozott Németh László Jánossal, a fiatal költővel. Az 1941-ben létrejött kör szemben állt a hivatalos politikával. 1943 végén ifjú munkások és a Babits Kör baloldali tagjai megalakították a József Attila Kört, amely 1944. március 19-ig legálisan működött. A németek bevonulása után a kör tagjai illegalitásba vonultak, katonai felmentéseket, igazolványokat készítettek, s a nyilas hatalom ellen agitáltak. A Nemzeti Számonkérő Szék a csoport tagjait letartóztatta, s a vallatások után a sopronkőhidai fegyházba szállította. Stelczer Lajost 1945. február 8-án a Dominich-féle nyilas bíróság kötél általi halálra ítélte, s 16-án az ítéletet végre is hajtották.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr-Sopron megye forradalmi harcosainak életrajzgyűjteménye Győr, 1975. p. 209-210.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 1999. 332. p.
A szócikk szerzője:Tuba László