Lexikon szócikk

Sternad János
Magyaróvár 1831. november 8. - Pozsony 1862. szeptember 11.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Apja Habsburg Károly Lajos főherceg uradalmi lovászmestere volt. A nőtlen katolikus ifjú 1846-tól a bécsi hadmérnöki akadémia hallgatója lett. Szolgálatát 1848. július elsejétől hadfiként kezdte a kiváló (4.) Sándor huszárezredben. Ezredével a magyar hadügyminisztérium irányítása alá került. Szeptembertől a Dráva-menti védelmi vonalra vezényelték Jellasics ellen. Október 19-től hadnagy lett a honvédseregbe tagolódó ezredénél. 1849. február 8-án főhadnagyként szolgált a Görgey vezette Feldunai (VII.) hadtestben és részt vett annak összes harcaiban. A fegyverletétel után, 1849. november 1-jén besorozták a császári 1. huszárezredhez. 1851. április 30-án pénzért kiváltotta magát. Haláláig környékbeli uradalmaknál dolgozott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 3. 184. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre