Lexikon szócikk

Stollár Gyula
Révkomárom 1844. április 24. - Kassa 1892. január 15.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a komáromi bencés gimnáziumban végezte. A bécsi egyetemen szerzett oklevelet 1865-ben, majd a császári és királyi gyűjteménytárban dolgozott. 1869-1874 között segédtanár volt a Magyaróvári Gazdasági Tanintézetben. Magyaróváron jelent meg a répa fajsúlyának és cukortartalmának összefüggéseit taglaló dolgozata, amely bel- és külföldön egyaránt kedvező visszhangra talált. 1874 őszétől a Kassai Gazdasági Akadémián a mezőgazdasági vegytan rendes tanára lett. Az oktatás mellett kutatói munkát is végzett: ő állapította meg és elemezte több gyógyforrás, gyógyfürdő kémiai összetételét. Magyarországon úttörő munkát végzett a borászati melléktermékek hasznosítása terén. Kidolgozta a konyakgyártás elméletét és konyakfőző készüléket szerkesztett, amelynek használatára tanfolyamokat szervezett. Szakirodalmi munkásságát jelzi, hogy főmunkatársa volt a „Gyakorlati Mezőgazda” és a „Borászati Lapok” című folyóiratoknak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 258-259.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter