Lexikon szócikk

Surányi János
Győr 1886. február 12. - Budapest 1965. november 8.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Kukoricafajták és termesztésük (Villax Ödönnel közösen). Magyaróvár, 1932.
*A kukorica és termesztése. Bp., 1957.
Középiskolai tanulmányait a pannonhalmi bencés gimnáziumban végezte. 1906-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. Ezt követően az Országos Növénytermelési Kísérleti Állomás munkatársa lett. 1916-1918 között az állomás aradi kirendeltségét vezette. 1933-1937 között az állomás igazgatója volt. 1936-tól Budapesten a Műegyetem növénytermesztéstan tanára, 1945-1946 között a mezőgazdasági kar dékánja volt. 1949-ben nyugdíjba vonult. 1952-1956 között a martonvásári Mezőgazdasági Kutatóintézet osztályvezetőjeként dolgozott. Az 1920-as évektől kultúrnövény-honosítással foglalkozott: nevéhez fűződik a takarmánycirok, a szudáni cirokfű meghonosítása, valamint takarmányozási értékének és agrotechnikájának kidolgozása. Érdemeket szerzett a kukorica, az őszi árpa és a szója termesztésének fejlesztésében. 1945 után a többtermelés érdekében behatóbban foglalkozott a kettős termesztés lehetőségeivel. 10 önálló munkája mellett 50 tanulmánya és több száz szakcikke jelent meg. Az MTA levelező tagjává választották 1944-ben és 1954-ben, 1960-ban lett az MTA rendes tagja. 1957-ben Kossuth-díjat kapott a takarmánycirok-félék meghonosításáért és a különféle búzafajták használati értékének megállapításáért, továbbá szakirodalmi munkásságáért. 1969-ben földi maradványait Budapesten exhumálták és Mosonmagyaróvárra szállították. Sírja azóta a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Magyar agrártörténeti életrajzok. Szerk. Für Lajos, Pintér János Bp., 1987-1989. 3. p. 260-263.
  • Győri életrajzi lexikon Győr, 2003. 309. p.
  • A Magyar Tudományos Akadémia tagjai: 1825-2002. Bp., 2003. 3. p. 1169-1170.
  • Kossuth-díjasok és Állami díjasok almanachja: 1948-1985. Bp., 1988. 288. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter