Lexikon szócikk

Suschka Richárd
Moson 1858. július 12. - Magyaróvár 1910. október 18.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*Egyszerű gazdasági számvitel, gyakorlati alapon. Bp., 1898.
1878-ban szerzett oklevelet a Magyaróvári Gazdasági Akadémián. 1878-1910 között dolgozott a tanintézetben, kezdetben mint intézősegéd, majd 1885-től mint a tangazdaság intézője. Emellett ő adta elő a mezőgazdasági számvitel tantárgyat, és vezette a hallgatók gazdasági gyakorlatát is. 1906-ban akadémiai rendes tanárrá nevezték ki. A tangazdaságról készített üzemterve országos viszonylatban is mintaként szolgált. A gazdasági számvitelről szóló könyvét az Országos Magyar Gazdasági Egyesület pályadíjjal jutalmazta. Ő volt az akadémia „nagy tanári kará”-nak egyetlen helyi születésű tagja. Emlékét az egyetem munkaszervezési tanszékén emléktábla őrizte, majd ez az emléktábla az egyetem B. épületének falára került. Sírja a magyaróvári temetőben található
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái Bp., 1980-1981. 13. 126. hasáb
  • Veszeli Tibor: Prof. Suschka Rikárd (Richárd) akadémiai rendes tanár: Moson, 1858 - Magyaróvár, 1910.
    Moson megyei műhely Mosonmagyaróvár, 1998- 13. évf. 2010. 2. sz. p. 133-141.
  • Veszeli Tibor: Emléktábla avatás
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 30. évf. 1985. 6. sz. 3. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1910. 10. 20. 3. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter