Lexikon szócikk

Bodács Emil
Veszprém 1955. augusztus 8. - Mosonmagyaróvár 2011. július 28.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Oktatási segédanyag a filozófia tanulmányozásához. I–III. Mosonmagyaróvár,1989–1990. Átdolgozva: 2005-ben.
*Az orosz faluközösség (obscsina) marxi felfogása. Bp., 1990. (Doktori Disszertáció)
*A tulajdon történelmi formái Oroszországban: 1907–1927. Bp., 1998.(Kandidátusi Értekezés)
*Európaiság - tegnap és ma. Európa történelmi és geopolitikai fogalmának változásai.= Eszmélet. 4. évf. 1992. 15-16. sz. p. 181-192.
*Manipulációs technikák a média világában.= Moson Megyei Műhely. 5. évf. 2002. 2. sz. p. 33-47.
*Önkormányzati politika az Európai Unióban.= Moson Megyei Műhely. 7. évf. 2004. 1. sz. p. 15-21.
*Az „amerikai álom” (A hollywoodi filmek értékrendjéről és jövőképéről.= Az ifjúság helyzete és jövőképe. Szerk. Szretykó György. Pécs, 2005. p. 353-370.
*Egy megunhatatlan játék: a test.= Moson Megyei Műhely. 11. évf. 2008. 2. sz. p. 15-29.
A csornai Hunyadi János Gimnáziumban érettségizett, 1979-ben a Pécsi Tanárképző Főiskola történelem–orosz szakán szerzett általános iskolai tanári képesítést, majd az Eötvös Loránd Tudományegyetem történelem (1982) és filozófia (1987) szakán kapott diploma után 1990-ben bölcsészdoktori címet szerzett. Történelmi témájú kandidátusi értekezését 1998-ban védte meg a Magyar Tudományos Akadémián. Orosz nyelvből 1979-ben felsőfokú, angol nyelvből 1994-ben alapfokú vizsgát tett. 1979-ben megnősült, felesége középiskolai tanár, házasságukból két lány született. 1979-től 1985-ig általános és középiskolai tanárként orosz nyelvet, történelmet és filozófiát tanított. 1985-től a Nyugat- Magyarországi Egyetem Mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar elődjeinek tanársegéde (1985–1990), adjunktusa (1990–1998) és docense (Vezetés- és Társadalomtudományi Intézet, Társadalomtudományi Tanszék, 1998–2011). Tantárgyai: filozófia, gazdaságtörténet, kultúrtörténet, kommunikációelmélet. Tudományos kutatási területei: a tulajdon történeti formái; önkormányzat, önigazgatás civil társadalom; kommunikációkutatás, média- és reklámfilozófia; polgárosodás és modernizáció Európában. Tagja volt az MTA VEAB filozófiai, politikatudományi és szociológiai munkabizottságának, a Magyar Politikatudományi Társaságnak, az MTA köztestületének, a Győri Akadémiai Klubnak és a Széchenyi István Egyetem Államvizsga Bizottságának. Hamvait a magyaróvári régi temető urnás sírja őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bodács Emilné közlése Bodács Emilné, Mosonmagyaróvár
A szócikk szerzője:Tuba László