Lexikon szócikk

Szabó Gábor
Szolnok 1897. december 16. - Mosonmagyaróvár 1982. július 7.
Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait Szolnokon a Felső Kereskedelmi Iskolában végezte. Katonai szolgálata alatt oklevelet szerzett előbb a Debreceni Gazdasági Akadémián, majd a Budapesti Kertészeti Tanintézetben, ahol 1929-ig gyümölcstermesztési gyakorlatvezetőként dolgozott. 1929-ben nevezték ki gyakornoknak a Magyaróvári Gazdasági Akadémiára. Később megbízták az „Avaria” Iskolaszövetkezet Kertészeti Szakosztályának megszervezésével: a zöldség- és gyümölcstermesztők részére végzett szaktanácsadói munkát. 1938-1942 között Székesfehérváron tanított a Középfokú Gazdasági Tanintézetben. 1942-ben visszatért Mosonmagyaróvárra, ahol a kertészeti üzem vezetőjének nevezték ki. 1949-1954 között az eszterházai Kertészeti Kísérleti Telep tudományos munkatársa volt. 1957-től ismét Mosonmagyaróváron tevékenykedett. Előbb a növénytermesztési tanszéken oktatott majd megbízást kapott a kertészeti tanszék és bemutatókert létesítésre, amelynek élére őt nevezték ki. 1961-ben vonult nyugdíjba, de ezután is foglalkozott még paprikanemesítéssel. Nevéhez fűződik a „Javított kalinkói”, a „Korai sárga” csemegepaprika fajtajelöltek nemesítése. Munkásságával sokat tett a szigetközi paprikatermesztés fejlesztése érdekében. A gyümölcskutatásban az őszibarack, a dió, az alma és a körte pomológiai és nemesítési kérdéseivel foglalkozott. Több egyetemi jegyzetet és több mint 30 szakcikket, közleményt írt. Sírja a magyaróvári temetőben található. Az egyetem kertészeti tanszékén (Pozsonyi út) emlékét emléktábla őrzi.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Porpáczy Aladár: Szabó Gábor egyetemi docensről, születésének 100. évfordulójára: 1897-1982.
    Acta Agronomica Óvariensis Mosonmagyaróvár, 1958- 39. évf. 1997. 1-2. sz. p. 329-330.
  • László László: Szabó Gábor egyetemi docens, nyugalmazott tanszékvezető: 1897-1982.
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 27. évf. 1982. 7. sz. 12. p.
  • A tanszékek és egységek története: 1954-1993. Szerk. Czimber Gyula, Horváth Károly Mosonmagyaróvár, 1993. 31. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter