Lexikon szócikk

Szécsényi István
Vereb 1889. október 22. - Mosonmagyaróvár 1948. november 25.
Foglakozása(i):
Tanulmányait Budapesten végezte, s a postatiszti tanfolyam befejeztével ugyanitt dolgozott két postahivatalban 15 évig. Az I. világháborúban a fővárosi 72. számú tábori posta gyűjtőállomásának a csoportvezetője volt. Itteni működéséért a kereskedelmi minisztertől 1917-ben elismerést kapott. 1926. szeptember 4-én nevezték ki a magyaróvári postahivatal főnökévé. E minőségében több szakelőadást tartott. 1940-ben Győrbe helyezték s kinevezték a pályaudvari posta igazgatójává. Élénk társadalmi életet élt: tagja volt Magyaróvár képviselő-testületének, a vármegye törvényhatósági bizottságának, a Széchenyi Társaskörnek, vezetőségi tagja és vezetője több sportegyletnek és a Magyar Élet Pártjának városi elnöke. Kedélybetegségben halt meg. Síremléke a magyaróvári temetőben található. Szécsényi István hivatásán kívül úttörője volt az intenzív baromfitenyésztésnek. Nagy szorgalommal szervezte az egész országban, szabadidejében sok előadást tartott a korszerű baromfitenyésztésről. Társzerkesztője volt a „Házi Szárnyasaink” című folyóiratnak, főmunkatársa az „Aprójószág”-nak, belső munkatársa a „Magyar Baromfi Újság”-nak, és több baromfitenyésztő egyesületnek (Debrecen, Szeged, Miskolc, Kecskemét, Békéscsaba) volt örökös tiszteletbeli elnöke, tagja vagy dísztagja. 1925-ben a földművelésügyi miniszter, 1930-ban pedig a kormányzó tüntette ki közhasznú tevékenységéért. 1927 februárjában Magyaróvár székhellyel megalakította a Dunántúli Baromfitenyésztők Egyesületét, melyet néhány év alatt az ország legnagyobb és legproduktívabb egyesületévé fejlesztett. Megszervezte az Ausztriába irányuló tojásexportot, nevéhez fűződik az első márkázott magyar tojás kivitele is.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 265. p.
  • Szécsényi István búcsúztatása
    Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1940. 11. 28. p. 1-2.
  • Tuba László: Szécsényi István: 1889-1948.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 4. évf. 2000. 8. sz. 17. p.
A szócikk szerzője:Tuba László