Lexikon szócikk

Bókay Lajos
Igló 1819. november 28. - Moson 1896. június 16.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Tanulmányait szülővárosában kezdte majd Miskolcon, Késmárkon, Eperjesen és Lőcsén folytatta. 1845-ben, mérnöki diplomája megszerzése után telepedett le Győrben. 1848 novemberében az 1. honvéd utászezred önkéntese lett. Az egységet részben Moson megyeiekből állították ki. 1848 decemberében hadnagy, 1849 márciusában főhadnagy lett. Június 22-én a katonai érdemjel 3. osztályával tüntették ki visszamenőlegesen Buda ostrománál tanúsított bátor helytállásáért. Az augusztus 2-án vívott debreceni szerencsétlen csatában, amelyet Nagysándor József tábornok vívott a tízszeres orosz túlerővel szemben, katonáival együtt fogságba esett. Az osztrák hadseregbe sorozták be büntetésül. 1853-tól dolgozott Moson vármegyében, 1855-től már itt is lakott, ahol a főhercegi uradalomban vállalt munkát. 1860-1861-ben megyei főmérnök volt. Jelentős munkát vállalt a szegényellátás területén: közreműködésével hozták létre Mosonban 1879-ben a „Erzsébet egylet”-et, amely a mosoni iskola legszegényebb tanulóit támogatta. Tagja volt a Moson megyei Honvédegyletnek, elnöke a Mosoni Társas Körnek, ahol együtt zenélt az ifjú Flesch Károllyal. Érdemei elismerésül 1891-ben a király koronás arany érdemkeresztet adományozott neki. Mosonban népszerű és megbecsült ember volt.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Bona Gábor: Hadnagyok és főhadnagyok az 1848/49. évi szabadságharcban Bp., 1998-1999. 1. 178. p.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1891. 01. 18. p. 11-12.
  • Mosonymegyei lapok Magyar-Óvár, 1888-1896. 1891. 01. 25. p. 15-16.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre