Lexikon szócikk

Székely Jenő
Máramarossziget 1895. október 17. - Budapest 1981.
Foglakozása(i):
Szülővárosának piarista gimnáziumában 1913-ban érettségizett, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetem jogi karán volt joghallgató. 1915-ben innen vonultatták be a 38. budapesti gyalogezred kötelékébe. Szerb, albán román és orosz harctereken harcolt, megsebesülve tartalékos hadnagyként szerelt le. Frontszolgálata alatt Károly csapatkeresztet és Sebesülési érmet kapott. Egyetemi tanulmányait folytatva 1921-ben avatták az államtudományok doktorává. Köztisztviselői pályáját 1918-ban a soproni határrendőrségnél kezdte, Trianon után az ottani államrendőrség felügyelője lett. 1922-től a szombathelyi rendőrkerület fogalmazójaként helyezték át Magyaróvárra. A város képviselőtestülete 1925-ben tanácsnokká választotta. Helyettes polgármesterként az árvaszék, a kulturális és iparügyek felügyelője. Tevékeny kezdeményezője és szakmai végrehajtója volt Magyaróvár és Moson 1939. június 28-án bekövetkezett egyesítésének. Köztiszteletben álló hivatalnokként, kivételesen jó kedélyű férfiként és nem utolsósorban műkedvelő zongoristaként kedvelt alakja volt a város társadalmi életének. Nagy része volt a két háború közötti évek zenei életének megújításában. Egy ideig elnöke volt a Széchenyi Társaskörnek és a magyaróvári Egyházközségnek. Számos tanulmányt és cikket írt a helyi lapoknak a várospolitikáról és jogi kérdésekről. 1941-ben a Belügyminisztérium a visszahódított Szabadka városba vezényelte helyettes polgármesternek, 1944-től a város polgármestere volt. A II. világháború után hazatért Mosonmagyaróvárra, a B listázás (elbocsátás) után szórakozóhelyek zongorajátékosaként kereste szűkös kenyerét.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Győr szab. Kir. városi és Győr-Moson-Pozsony k. e. e. megyei fejek. Szerk. Palatinus József, Halász Imre Győr, 1931. 250. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1941. 08. 14. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1943. 08. 29. 3. p.
  • Tuba László: Dr. Székely Jenő: 1895-1981.
    Mosonvármegye: Mosonmagyaróvár és Környékének Lapja Mosonmagyaróvár, 1997- 4. évf. 2000. 9. sz. 13. p.
A szócikk szerzője:Tuba László