Lexikon szócikk

Széles Gyula
Kőszegdoroszló 1914. április 19. - Mosonmagyaróvár 1984. július 5.

Foglakozása(i):
Középiskolai tanulmányait a soproni líceumban végezte. Felsőfokú tanulmányait a Keszthelyi Gazdasági Akadémián kezdte és a Magyaróvári Gazdasági Akadémián fejezte be. 1938-ban kezdett el dolgozni a fehérvárcsurgói Károlyi uradalomban. 1941-ban a Soproni Állami Mezőgazdasági Felügyelőségre került. 1945-1954 között kutatóként dolgozott a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Kísérleti Intézetben. 1954-1961 között a növénykórtan, növényélettan és növénytan tantárgyakat oktatta a Mosonmagyaróvári Mezőgazdasági Akadémián illetve jogutódján a mezőgazdasági főiskolán. 1961-től az alkalmazott üzemtani tanszék munkatársa lett, a hallgatók gyakorlati képzésében vett részt. Doktori értekezését 1964-ben a Hanság területének burgonyatermesztéséről írta. Emellett foglalkozott még szénaszárítási, legelőjavítási és szarvasmarha-tartási kérdésekkel, kísérletekkel is. 1974-ben egyetemi docensként vonult nyugdíjba. Sírja a magyaróvári temetőben található.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Varga Gyula: Búcsúzunk Gyuszi bácsi
    Óvári mezőgazda Mosonmagyaróvár, 1955- 29. évf. 1984. 7. sz. 12. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter