Lexikon szócikk

Szily Pál
Budapest 1878. május 16. - Mosonmagyaróvár 1945. augusztus 18.
Foglakozása(i):
Apja egyetemi tanár, kórházigazgató főorvos volt. Tanulmányait a budapesti egyetemen kezdte, 1902-ben doktori oklevelet szerzett. 1901-től az egyetem élettani tanszékén tanársegéd, majd Berlinbe ment tanulmányútra, ahol az urológiai és a kémiai intézetben, valamint Hans Wilhelm Friedenthal laboratóriumában dolgozott, s a fiziológiai-kémiai intézet magántanára lett. 1903-ban Budapesten a sebészeti klinikán lett gyakornok, 1905-ben sebészdoktori oklevelet szerzett, s ez évtől a Rókus kórházban segédorvos. 1908-tól a budapesti tüdőgondozó főorvosa, 1909-től a Zsidó Kórház szerológiai és kísérleti gyógytani állomásának vezetője. Az I. világháborúban a kassai bakteriológiai és járványtani állomást vezette, 1918-tól pedig magánpraxist folytatott. 1928-tól az Országos Társadalombiztosítási Intézet urológus szakorvosa Magyaróváron. 1944-ben származása miatt állását elvesztette, a nyilasok letartóztatták és a győri gyűjtőtáborba szállították. 1945-ben innen szabadult, újra szolgálatra jelentkezett az OTI-nál, de a táborban szerzett betegségében rövidesen meghalt. Sírja a magyaróvári temetőben található. Szily legjelentősebb alkotása a kémia területére esett, pedig ezzel pályája elején rövid ideig foglalkozott. Úttörő kutató és kísérleti munkát végzett a fizikokémia, szerológia és kemoterápia területén. 1903-ban elsőként végzett kísérleteket indikátorok alkalmazásával oldatok hidrogénion koncentrációjának kolorimetrikus meghatározására. Felfedezte a mesterséges pufferoldatokat pontos PH értékek beállítására. Később orvosi témákkal foglalkozott, elsősorban a nemi betegségek területén végzett vizsgálatokat. A salvarsan első hazai alkalmazója volt. Szakirodalmi munkái hazai és külföldi folyóiratokban jelentek meg („Budapesti Orvosi Újság”, „Wiener Chlinische Wochenschrift” stb.). Lelkes és fölkészült kutató volt, azonban életútja során nem érte el azt a sikert és megbecsülést, amit tudományos eredményei alapján megérdemelt volna.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Szabadváry Ferenc: Szily Pál: 1878-1945 élete és működése
    Orvostörténeti közlemények Budapest, 1905- 38-39. évf. 1966. p. 121–129.
  • Magyar életrajzi lexikon Bp., 1967-1994. 2. 782. p.
  • Magyar tudóslexikon A-tól Zs-ig Bp., 1997. p. 780-781.
A szócikk szerzője:Tuba László