Lexikon szócikk

Szontagh Jenő
Budapest 1873. december 15. - Budapest 1939. március 21.
Foglakozása(i):
Műve(i):
*Arcképek I. Ferenc József korából Bp., 1934.
Régi felvidéki nemes családból származott. Felesége Zichy Elza grófnő volt. Jogi tanulmányait szülővárosában végezte. 1893-ban a pénzügyminisztérium szolgálatába lépett. 1904-ig, miniszteri segédtitkárságig vitte. Főleg vámügyekkel foglalkozott. Ezután Boszniába küldték közigazgatási szolgálatra az ottani kormányzó mellé. 1907-től ismét a pénzügyminisztériumban dolgozott, az elnöki osztály helyettes vezetője lett. 1910-től 1917-ig volt Moson megye főispánja. Az első öt évben a megye sokat fejlődött a keze alatt. Számos mezőgazdasági, iskolai és kulturális beruházásra szerzett pénzt. A háború alatt feleségével vöröskeresztes kórházakat szerveztek nagy munkával. A királyváltás következtében mondott le posztjáról. Szontagh jó tollú ember volt, amit főleg a fővárosi lapokban mutatott meg. Politikai ellenfelei is elismerték nem mindennapi kvalitásait, szónoki tehetségét. Hosszú ideig élt megyénkben és azon kevés kinevezett főispán egyike volt, akit tényleg befogadtak az itt lakók. Ebben időleges mosoni letelepedése is szerepet játszott. Hegyeshalomban kisebb birtokot vásárolt. A Tanácsköztársaság alatt meghurcolták, és azután még egy évig volt Moson megye főispánja. A két világháború között is a legitimista és a keresztény erőket támogatta. 1932-ben az egyesített megye - mint törvényhatóságának örökös tagját - felsőházi taggá választotta. Hosszú évtizedekig volt elnöke a Magyaróvári Szarvasmarhatenyésztő Egyletnek és a Lajtavízrendező Társulatnak. Közigazgatási érdemeit a Lipót rend lovagkeresztjével, kórházszervező tevékenységét a Vörös Kereszt hadiékítményes tiszti díszjelvénnyel ismerte el a király. Az olasz király a Szent Móric és a Szent Lázár rend lovagkeresztjével tüntette ki.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1917. 07. 08. 1. p.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1939. 03. 23. 2. p.
A szócikk szerzője:Enzsöl Imre