Lexikon szócikk

Szűts Ferenc
Halászi 1891. augusztus 27. - Magyaróvár 1949 után
Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Vácon öltözött be 1907-ben, 1909-től 1911-ig Rózsahegyen, 1915-ig a budapesti egyetemen tanult teológiát, latin és görög nyelvet. 1915-ben tett szerzetesi fogadalmat. 1916-tól egy-egy évig tanított Rózsahegyen, Tatán és Léván, 1921-től 1937-ig volt a magyaróvári piaristák gimnáziumának nyelvtanára. 1938-tól 1945-ig Debrecenben, Kolozsváron, később Veszprémben tanított. 1945-ben tért vissza Mosonmagyaróvárra, ahol 1948-ig igazgatóhelyettes is volt. A gimnazisták szigorú „Szűcs Per”-je 1949-ben egy rövid ideig a helyi múzeum igazgatója is volt. Későbbi sorsáról nem tudunk.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Léh István: A magyar piarista rendtartomány történeti névtára 1666-1997. Bp., 1998. 380. p.
A szócikk szerzője:Thullner István