Lexikon szócikk

Thullner János
Mosonszolnok 1880. augusztus 29. - Neusiedl am See 1937. június 9.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Középfokú tanulmányait Magyaróváron a piarista gimnáziumban és Győrben a bencés gimnáziumban végezte. 1900-ban tett érettségi vizsgát, majd tanulmányait Győrben a papi szemináriumban folytatta, 1904-ben szentelték pappá. Szolgált Sopronszentmártonban, Mosonban, Tatán és Magyaróváron. 1916-1918 között Sopron plébánosa volt. Pappá szentelése után bekapcsolódott a politikai életbe, Giesswein Sándor keresztényszocialista nézetei hatottak rá. 1920-ben Nezsiderre helyezték a magyar érzelmei miatt elüldözött Békefy István plébános helyére. Egyike volt azon kevés magyarországi egyházi személynek, akik támogatták Nyugat-Magyarország Ausztriához történő csatolását. 1921 őszén a nyugat-magyarországi felkelés ideje alatt elmenekült Nezsiderből. Bécsben kapcsolatba lépett az osztrák keresztényszocialista párt vezetőivel. Visszatérte után ő lett a burgenlandi keresztényszocialisták egyik vezetője. 1922-1927 között képviselőként az osztrák törvényhozásban (Nationalrat, Bundesrat) tevékenykedett, 1927-tól a tartományi törvényhozásban politizált. 1929-1930 között Burgenland tartományfőnöke volt, akit még az ellenzéki szociáldemokraták is támogattak. 1933-ban püspöki utasításra valamennyi politikai tisztségéről lemondott.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • 800 Jahre Neusiedl am See. Red. Sepp Gmasz Neusiedl am See, 2009. p. 199-203.
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1920. 06. 06. 2. p.
  • http://bit.ly/1M5qThm
A szócikk szerzője:Kimlei Péter