Lexikon szócikk

Thuróczy Ferenc
Magyaróvár ? - Budapest 1928. december 2.

Foglakozása(i):
Fia, Thuróczy Géza (a vaskoronarend tulajdonosa) mérnök-ezredesként a II. világháború előtt tért vissza a szolgálatba. Régi magyaróvári polgárcsaládban született, 1888-tól kezdődően Moson közigazgatásában lépett a hivatalnoki pályára. 1903-ban lett Moson község főjegyzője, ahonnan 1918-ban vonult nyugalomba. Községi főhivatalnokként a gazdasági, kulturális és társadalmi ügyek gondviselője volt. Nyugalomba vonulása után költözött vissza magyaróvári családi házukba. Földi maradványai is a magyaróvári temetőben nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Mosonvármegye: Magyaróvári Hírlap Magyaróvár, 1903-1945. 1928. 12. 05. 3. p.
A szócikk szerzője:Thullner István