Lexikon szócikk

Borsa Károly
Győr 1904. május 5. - Mosonmagyaróvár 1996. február 3.

Foglakozása(i):
A személynév névalakjai:
Műve(i):
*A magyaróvári vár és a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola rövid története. Mosonmagyaróvár, 1973.
*Az agrárfelsőoktatás története Magyaróvárott: 1818-1970. Mosonmagyaróvár, 1987.
Édesapja Schutzbach Mihály, édesanyja Téglás Róza volt. Iskoláit szülővárosában végezte. 1923-ban kapott tanítói és kántor oklevelet. Tanított Nagytevelen, Ménfőcsanakon, ez utóbbi községben népfőiskolai előadásokat szervezett, emellett ő volt a leventeoktató és a vezető tűzoltóparancsnok is. 1940-ben kinevezték Moson megye és Mosonmagyaróvár leventeparancsnokává. E városban vette feleségül Schöpf Éva óvónőt. A II. világháború végén Németország területén szovjet hadifogságba esett, ahonnan 1947 őszén tért haza Mosonmagyaróvárra. Mivel B listára került, a helyi mezőgazdasági akadémián mezőgazdasági munkásként sikerült csak elhelyezkednie. Itt földmérnöki, raktárosi és gondnoki teendőket végzett. 1966-ban ment nyugdíjba, de ekkor a Mosonmagyaróvári Agrártudományi Főiskola vezetése megbízta a vármúzeum létrehozásával, megszervezésével. Hozzálátott a főiskola, a tanári kar és város múltjához kapcsolódó anyagok gyűjtéséhez. A vármúzeum vezetőjeként előadásokat tartott, helytörténeti szakkört vezetett. Megírta a vár és a főiskola rövid történetét. 1989-ben rehabilitálták, visszakapta századosi rendfokozatát, majd 1990 elején őrnaggyá léptették elő. Hamvai a magyaróvári temetőben nyugszanak.
A szócikkhez használt forrás(ok):
  • Borsa Károly önéletrajza kézirat
  • Keszei Károlyné: Emlékezés Borsa Károlyra: 1904-1996.
    Moson megye Mosonmagyaróvár, 1991-1997. 6. évf. 1996. 3. sz. 10. p.
A szócikk szerzője:Kimlei Péter